Αλφαδολάστιχο

0.00

Το αλφαδολάστιχο (ή υδροστάθµη) είναι ένα απλό, υψηλής ακρίβειας όργανο µέτρησης που χρησιµοποιείται για την υψοµετρική ευθυγράµµιση δύο αποµακρυσµένων σηµείων στο χώρο, τα οποία βρίσκονται σε τέτοια απόσταση που δεν επιτρέπει τη χρήση ενός αλφαδιού.

Για την υψοµετρική ευθυγράµµιση ενός σηµείου µε ένα άλλο το ένα άκρο του σωλήνα τοποθετείται κατακόρυφα έτσι ώστε η στάθµη του νερού να βρίσκεται ακριβώς στο πρώτο σηµείο. Το άλλο άκρο του σωλήνα τοποθετείται στο σηµείο όπου επιθυµείται η ευθυγράµµιση. Η στάθµη του νερού στο δεύτερο άκρο θα βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τη στάθµη του νερού στο πρώτο άκρο.

Προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του οργάνου είναι:

  • Το νερό να βρίσκεται στην ίδια θερµοκρασία σε όλο το µήκος του σωλήνα
  • Ο σωλήνας να µην περιέχει φυσαλίδες αέρα
  • Να µην υπάρχει κάποια απόφραξη κατά µήκος του σωλήνα
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτα:
Περιγραφή

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός Μέγεθος
mm x m
9707015 ΣΩΔΙΝ6 6 x 100
9707019 ΣΩΛΙΝ8 8 x 50
9707020 ΣΩΛΙΝ10 10 x 50
9707016 ΣΩΔΙ02 12 x 50
9707018 ΣΩΔΙ08 16 x 50
Μάρκα

Μάρκα

SPAP Βιομηχανικά

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9707015 – Αλφαδολάστιχο 6mm x 100m, 9707019 – Αλφαδολάστιχο 8mm x 50m, 9707020 – Αλφαδολάστιχο 10mm x 50m, 9707016 – Αλφαδολάστιχο 12mm x 50m, 9707018 – Αλφαδολάστιχο 16mm x 50m