Βίδες εξάγωνες ολόπασες 8,8 / DIN 933 ZINC

0.00

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

Διάμετρος 6 Διάμετρος 8 Διάμετρος 10
A/A Διάµετρος

x µήκος mm

A/A Διάµετρος

x µήκος mm

A/A Διάµετρος

x µήκος mm

4053219 6 x 16 4053666 8 x 12 4053721 10×20
4053620 6 x 20 4053668 8 x 16 4053720 10×30
4053621 6 x 25 4053670 8 x 20 4053722 10×40
4053622 6 x 30 4053671 8 x 25 4053724 10×50
4053623 6 x 35 4053672 8 x 30 4053725 10×60
4053624 6 x 40 4053673 8 x 35 4053726 10×70
4053625 6 x45 4053674 8 x 40 4053727 10×80
4053626 6 x 50 4053675 8 x 45 4053729 10×100
4053627 6 x 60 4053676 8 x 50 4053740 10×120
4053628 6 x 70 4053677 8 x 55
4053629 6 x 80 4053678 8 x 60
4053635 6 x 90 4053679 8 x 70
4053630 6 x 100 4053680 8 x 80
4053631 6 x 120 4053685 8 x 90
4053681 8 x 100
4053682 8 x 120
Διάμετρος 12 Διάμετρος 14 Διάμετρος 16
A/A Διάµετρος

x µήκος mm

A/A Διάµετρος

x µήκος mm

A/A Διάµετρος

x µήκος mm

4053723 12 x 20 4053325 14 x 70 4053870 16 x 40
4053232 12 x 25 4053327 14 x 80 4053871 16 x 45
4053235 12 x 30 4053329 14 x 90 4053872 16 x 50
4053236 12 x 35 4053331 14 χ 100 4053874 16 x 60
4053770 12 x 40 4053875 16 x 70
4053772 12 x 50 4053688 16 x 80
4053774 12 x 60
4053776 12 x 70
4053777 12 x 80
4053210 12 x 100
4053687 12 x 120
Διάμετρος 20
A/A Διάµετρος

x µήκος mm

4053425 20 x 70
4053427 20 x 80
4053429 20 x 90
4053431 20 x 100
4053433 20 x 120
Μάρκα

Μάρκα

SPAP Στερέωση

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

ΜΕΓΕΘΟΣ

4053219 – Μέγεθος: 6 x 16 mm, 4053620 – Μέγεθος: 6 x 20 mm, 4053621 – Μέγεθος: 6 x 25 mm, 4053622 – Μέγεθος: 6 x 30 mm, 4053623 – Μέγεθος: 6 x 35 mm, 4053624 – Μέγεθος: 6 x 40 mm, 4053625 – Μέγεθος: 6 x 45 mm, 4053626 – Μέγεθος: 6 x 50 mm, 4053627 – Μέγεθος: 6 x 60 mm, 4053628 – Μέγεθος: 6 x 70 mm, 4053629 – Μέγεθος: 6 x 80 mm, 4053635 – Μέγεθος: 6 x 90 mm, 4053630 – Μέγεθος: 6 x 100 mm, 4053631 – Μέγεθος: 6 x 120 mm, 4053666 – Μέγεθος: 8 x 12 mm, 4053668 – Μέγεθος: 8 x 16 mm, 4053670 – Μέγεθος: 8 x 20 mm, 4053671 – Μέγεθος: 8 x 25 mm, 4053672 – Μέγεθος: 8 x 30 mm, 4053673 – Μέγεθος: 8 x 35 mm, 4053674 – Μέγεθος: 8 x 40 mm, 4053675 – Μέγεθος: 8 x 45 mm, 4053676 – Μέγεθος: 8 x 50 mm, 4053677 – Μέγεθος: 8 x 55 mm, 4053678 – Μέγεθος: 8 x 60 mm, 4053679 – Μέγεθος: 8 x 70 mm, 4053680 – Μέγεθος: 8 x 80 mm, 4053685 – Μέγεθος: 8 x 90 mm, 4053681 – Μέγεθος: 8 x 100 mm, 4053682 – Μέγεθος: 8 x 120 mm, 4053721 – Μέγεθος: 10 x 20 mm, 4053720 – Μέγεθος: 10 x 30 mm, 4053722 – Μέγεθος: 10 x 40 mm, 4053724 – Μέγεθος: 10 x 50 mm, 4053725 – Μέγεθος: 10 x 60 mm, 4053726 – Μέγεθος: 10 x 70 mm, 4053727 – Μέγεθος: 10 x 80 mm, 4053729 – Μέγεθος: 10 x 100 mm, 4053740 – Μέγεθος: 10 x 120 mm, 4053723 – Μέγεθος: 12 x 20 mm, 4053232 – Μέγεθος: 12 x 25 mm, 4053235 – Μέγεθος: 12 x 30 mm, 4053236 – Μέγεθος: 12 x 35 mm, 4053770 – Μέγεθος: 12 x 40 mm, 4053772 – Μέγεθος: 12 x 50 mm, 4053774 – Μέγεθος: 12 x 60 mm, 4053776 – Μέγεθος: 12 x 70 mm, 4053777 – Μέγεθος: 12 x 80 mm, 4053210 – Μέγεθος: 12 x 100 mm, 4053687 – Μέγεθος: 12 x 120 mm, 4053325 – Μέγεθος: 14 x 70 mm, 4053327 – Μέγεθος: 14 x 80 mm, 4053329 – Μέγεθος: 14 x 90 mm, 4053331 – Μέγεθος: 14 x 100 mm, 4053870 – Μέγεθος: 16 x 40 mm, 4053871 – Μέγεθος: 16 x 45 mm, 4053872 – Μέγεθος: 16 x 50 mm, 4053874 – Μέγεθος: 16 x 60 mm, 4053875 – Μέγεθος: 16 x 70 mm, 4053688 – Μέγεθος: 16 x 80 mm, 4053425 – Μέγεθος: 20 x 70 mm, 4053427 – Μέγεθος: 20 x 80 mm, 4053429 – Μέγεθος: 20 x 90 mm, 4053431 – Μέγεθος: 20 x 100 mm, 4053433 – Μέγεθος: 20 x 120 mm